Jaką sumę można przelać bez podatku? Ograniczenia i wytyczne


Jaką sumę można przelać bez podatku? Ograniczenia i wytyczne

Każdy z nas zetknął się już na pewno z koniecznością dokonywania przelewów bankowych. Często wydaje nam się to tak oczywiste, że nie zwracamy uwagi na pewne szczegóły, jak na przykład kwoty, które możemy przelać bez obciążenia podatkami. Okazuje się, że istnieją pewne limitacje i wytyczne, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Według polskiego systemu podatkowego, do 2018 roku były obowiązujące dwa limity kwotowe. Przelew na sumę do 15 000 złotych był zwolniony z podatku oraz obowiązku zgłoszenia do organów skarbowych. Jeśli chcieliśmy przelać więcej niż ten limit, musieliśmy dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Natomiast jeśli suma przekraczała 15 000 złotych podlegała odprowadzeniu podatku.

Obecnie, od 2019 roku, limity te zmieniły się. Przelew na sumę do 15 000 złotych nadal jest zwolniony z podatku, jednak konieczne jest zgłoszenie takiego przelewu do urzędu skarbowego. Jeśli chcemy przelać więcej niż 15 000 złotych, musimy pamiętać o odprowadzeniu podatku oraz zgłoszeniu przelewu do urzędu skarbowego.

Ważne jest również zrozumienie, że te limity dotyczą przede wszystkim transakcji między osobami fizycznymi. Jeśli dokonujemy przelewu na rzecz firmy lub instytucji, obowiązują inne zasady. W przypadku wpłaty na konto firmowe, nie ma takich ograniczeń. Oznacza to, że możemy przelać dowolną sumę – bez konieczności zgłaszania lub płacenia podatku.

Należy również podkreślić, że limity dotyczą pojedynczych transakcji. Jeśli więc chcemy przelać większą kwotę, ale na przykład podzieloną na dwa przelewy, unikniemy konieczności zgłoszenia lub płacenia podatku. Oczywiście, ważne jest, aby te transakcje były prowadzone w różnych dniach, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać uznane za jedną transakcję i podlegać obowiązkowi zgłoszenia.

Czy oznacza to, że należy dokonywać dużych transakcji na raty, aby uniknąć podatku? Nie do końca. Trzeba pamiętać, że jeśli w ciągu roku przelać od jednej osoby fizycznej do drugiej łączną sumę przekraczającą 15 000 złotych, obowiązkowe jest zgłoszenie takich transakcji do urzędu skarbowego i odprowadzenie podatku. Podobnie jest w przypadku gdy dokonamy przekazania wypłaty przez kilka mniejszych przelewów, które sumarycznie przekraczają 15 000 złotych.

Jeśli natomiast pracujemy na zasadzie umowy zlecenia, kwoty, które otrzymujemy na nasze konto za pracę, nie podlegają tym ograniczeniom. W przypadku przychodów z działalności gospodarczej obowiązuje podobna zasada – nie musimy zgłaszać w organach podatkowych takich przelewów. Jednak w przypadku obu tych sytuacji musimy pamiętać o rozliczeniu się z fiskusem w terminie.

Podsumowując, można przelewać kwotę do 15 000 złotych bez konieczności zgłoszenia i opodatkowania. Przekroczenie tego limitu wymaga dokonania zgłoszenia i odprowadzenia podatku. Warto pamiętać, że limity te dotyczą głównie transakcji między osobami fizycznymi, a dla firm nie obowiązują żadne ograniczenia. Przy większych kwotach można również rozważyć podział transakcji na kilka mniejszych, aby uniknąć płacenia podatku. Jednak należy pamiętać, że w przypadku przekroczenia sumy 15 000 złotych w ciągu roku, konieczne jest zgłoszenie takich transakcji do urzędu skarbowego i opodatkowanie ich.