Koszt egzaminu maturalnego – ile trzeba zapłacić za przystąpienie?

Ile trzeba zapłacić za przystąpienie do egzaminu maturalnego?

Egzamin maturalny to ważny moment w życiu każdego ucznia kończącego szkołę średnią. Oznacza to, że odchodzi się od etapu nauczania i przechodzi do kolejnego – studiów wyższych lub życia zawodowego. Jednak oprócz tego, że matura jest sprawdzianem wiedzy, to wiąże się również z pewnymi kosztami. Przyjrzyjmy się, ile trzeba zapłacić za przystąpienie do tego egzaminu.

Koszty egzaminu maturalnego

W Polsce istnieje rządowe Centrum Egzaminów Maturalnych, które odpowiada za organizację i przeprowadzenie egzaminów maturalnych. Koszty egzaminu maturalnego są różne i zależne od kilku czynników, takich jak liczba przedmiotów, forma egzaminu i terminy.

Ile trzeba zapłacić za egzamin pisemny?

Koszt egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym wynosi obecnie 200 złotych za każdy przedmiot. Jednak dla uczniów korzystających z preferencji na podstawie ustawy o systemie oświaty, np. uczniowie z niepełnosprawnościami, ceny mogą być obniżone.

Ile trzeba zapłacić za egzamin ustny?

Koszt egzaminu ustnego z jednego przedmiotu wynosi 100 złotych. Do egzaminu ustnego można przystąpić jedynie w przypadku, gdy uczeń zdał część pisemną egzaminu maturalnego. Ważne jest, aby przystąpić do egzaminu ustnego w terminie wyznaczonym przez szkołę, ponieważ po terminie koszt może ulec zwiększeniu.

Podsumowanie

W przypadku, gdy przystępujemy zarówno do części pisemnej, jak i ustnej egzaminu maturalnego, koszt może wynieść łącznie nawet 500 złotych. Warto jednak pamiętać, że egzamin maturalny jest nieodłącznym elementem edukacji i wejścia na kolejny etap życia, jakim są studia wyższe lub praca zawodowa. Wysokość opłat za egzamin można uznać za umiarkowaną, biorąc pod uwagę znaczenie tego egzaminu dla przyszłej ścieżki zawodowej. W razie trudności finansowych istnieje możliwość skorzystania z pomocy finansowej udzielanej przez ministerstwo, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.