O funduszach mniej popularnych

Śmiało można rzec, że spora część branży kapitałowej jest hermetyczna i zamknięta na innowacyjne rozwiązania. Głównie z tego powodu wciąż tkwimy w pogoni za zachodnimi rynkami. Skąd bierze się taka forma zacietrzewienia? Przyczyną jest przede wszystkim bazowanie na sprawdzonych rozwiązaniach przy równoczesnym braku wykorzystywania skutecznych alternatyw. W tym miejscu należy wspomnieć o niezależnym i prywatnym towarzystwie funduszy inwestycyjnych Opoka TFI, który korzystając z ogromnego doświadczenia wychodzi naprzeciw temu schematowi zbierając swe żniwo głównie dzięki wykorzystaniu absolutnej stopy zwrotu. Szczegółowa oferta firmy znajduje się na stronie internetowej – https://www.opokatfi.pl/

Absolutna stopa zwrotu

Choć staje się rodzajem funduszu coraz bardziej popularnego w naszych granicach, to nadal wielu specjalistów ostrzega przed ryzykiem związanym z taką inwestycją. Owszem, ryzyko istnieje zawsze, jednak w przypadku Opoka TFI jest ono minimalne, żeby nie powiedzieć – zerowe. Dowodem na to jest 100% skuteczność w skali ostatnich 12 miesięcy względem zwrotu stóp. W skali ostatnich 7 lat, procent skuteczności oscyluje na poziomie około 96%, co również stanowi spektakularne osiągnięcie. Absolutna stopa zwrotu gwarantuje zysk bez względu na sytuację rynkową przy użyciu elastycznych technik zarządzania. Zaliczamy do nich dwie główne strategie – dźwignię finansową oraz tzw. sprzedaż krótką.

Fundusze hedgingowe

W przypadku tego rodzaju funduszy mamy do czynienia z podobną elastycznością zarządzania jak przy pojęciu absolutnej stopy zwrotu. Naczelną cechą hedge fund jest zastosowanie różnorodnych technik inwestycyjnych. Fundusze hedgingowe w Polsce praktycznie nie istnieją, z kolei zawrotną popularność osiągają w Stanach Zjednoczonych. Nader często są mylone właśnie z absolutną stopą zwrotu. Skąd takie błędy? Wynikają one przede wszystkim z podobieństw. W skład podobieństw możemy zaliczyć kwestie prawne, brak wykorzystania podejścia benchmarkowego oraz wykorzystanie instrumentów dźwigni finansowej oraz krótkiej sprzedaży. Wszystko w celu osiągnięcia zysku bez względu na zmiany szalejące po rynku. Warto podkreślić, iż opisywany typ funduszu ma charakter zamknięty. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że jest przeznaczony dla konkretnej grupy osób z odpowiednim kapitałem inwestycyjnym. W naszym kraju mamy około 15MLD aktywów w funduszach łudząco podobnych w wizerunku i formie działania do funduszy hedgingowych, jednak nie można ich stricte właśnie tak określić. Konsekwencją jest mylenie pojęć nie tylko z funduszami wolnej stopy zwrotu. Podsumowując fundusz hedge fund, jest to rozwiązanie alternatywne zbierające swe żniwo na rynku za oceanem, niestety w Polsce popularność tego typu funduszu jest drastycznie niska. Pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce to się zmieni, a zasobność naszych portfeli ulegnie powiększeniu. O funduszu hedlingowym w polce przeczytasz również na https://www.opokatfi.pl/aktualnosc/czy-mamy-w-polsce-fundusz-hedgingowy.